Archívum - 2002. június

BEVETÉSEN: AZ EXOCET

L. S.

A francia gyártmányú, hajók elleni rakéta 1982 májusában szerzett hírnevet a Falkland-szigetekért vívott háború során, amikor az argentin haditengerészeti légierő eredményesen alkalmazta a Royal Navy ellen. Nem közismert, hogy a fegyver ekkorra már átesett a "tűzkeresztségen" az első Öböl-háború során, vagyis Irak és Irán konfliktusában. Az időrendi sorrendet figyelmen kívül hagyva, először az Atlanti-óceánon történteket ismertetjük.

AZ EXOCET, HAJÓK ELLENI...

Kővári László

A francia haditengerészet már a hatvanas években igényt jelentett be egy vadonatúj, kisméretű, hatékony és a lehető legkorszerűbb elvek alapján kialakított rakétafegyverre, amely az ellenséges hajók nagy távolságból történő megsemmisítésére, vagy legalábbis súlyos megrongálására szolgál. Az akkori fenyegetést a hatalmas szovjet hadiflotta jelentette, amely kiterjedt rakétás légvédelemmel rendelkezett, kockázatossá téve a repülőgépekkel történő közvetlen támadást.

A VÉLETLENEK HÁBORÚJA

Kővári László

Az 1982 májusában-júniusában lezajlott háborúról már sok újságcikk jelent meg hazánkban is, de ezek zöme - a bőséges angol forrásokon alapulva - elsősorban a Royal Navy és a RAF tevékenységével foglalkozott. Az évforduló kapcsán most a másik fél, vagyis az argentinok oldaláról említünk meg néhány érdekes eseményt.

Rövid politikai feszültség után, 1982. április 2-án kezdetét vette az argentin haditengerészet, illetve hadsereg "Operación Azul" és "Operación Rosario" elnevezésű akciója, azaz az Atlanti-óceán déli részén lévő szigetcsoportok, köztük a legnagyobb, a Falkland-, vagy ahogy az argentinok nevezik, a Malvin-szigetek megszállása. Az angol fennhatóság alatt álló, mindössze kétezer lakosú terület szinte ellenállás nélkül jutott argentin kézre, hiszen alig néhány tucat fős helyőrség védte, amely komolyabb ellenállásra képtelen volt.

Argentína vezetői azonban elszámították magukat. Álmukban sem gondolták volna, hogy a már "fogatlannak hitt brit oroszlán" milyen hevesen fog reagálni. A "Vaslady"-nek is nevezett Margaret Thatcher miniszterelnök - Anglia politikusainak és lakosságának teljes támogatását élvezve - azonnal megtette a szigetek visszafoglalására irányuló lépéseket. Addig azonban az argentin hadsereg igyekezett minél jobban "berendezkedni", a Herculesek és a hajók ingajáratban szállították a helyszínre a szükséges eszközöket.

TESZTREPÜLÉSEK

Gál József

Az első részben már többször szó esett arról, hogy milyen kihívást jelentett a mérnökök számára a kétszeres hangsebességű repülés, a Mach 2-es száguldás aerodinamikai, műszaki, illetve technológiai feltételeinek megteremtése. Komoly kérdések merültek föl annak vonatkozásában is, hogy miképpen lehet a személyzetet biztonsággal kimenteni a szuperszonikus sebességgel repülő bombázóból. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a tesztek - amelyeket szó szerint minden méretben és minőségben lefolytattak - sokrétűek és elhúzódóak voltak. Kérdés volt egyáltalán az is, hogy a kabin frontszélvédője milyen kialakítású legyen. Inkább "vadászszerűen" éles, vagy a nagy hatótávolságú bombázóknál alkalmazott köríves megoldást részesítsék előnyben. A legfontosabb kérdések azonban mégiscsak arra vonatkoztak, hogy miképpen lehet a leghatékonyabban megoldani a Mach 2-es repülés okozta aerodinamikai problémákat. Szintúgy komoly fejtörést okozott a mérnököknek, hogy az alapvetően karcsú törzsben miképpen lehetne a nagy mennyiségű fegyverzetet elhelyezni. Erre nem is találtak kielégítő megoldást, ezért más módszert alkalmaztak. A B-58-as által hordozott arzenált egy törzs alá erősített, áramvonalas, ledobható konténerben helyezték el.

ELFELEJTETT ÉVTIZEDEK

Vándor Károly

Van egy fehér folt a magyarországi katonai repülés múltjában: ez pedig a hazánkban állomásozó szovjet repülőcsapatok és bázisaik története.

A szovjetek és gépeik igen hosszú időszakig, 46 évig voltak honosak hazánkban, együtt éltek velünk, illetve a magyar pilótákkal. Ezt a hiányt szeretném pótolni, amikor egy sorozatban mélyebben bemutatom a repüléssel foglalkozók számára ezt az eléggé "egzotikus" témát, azaz az egykori hazai szovjet repülőbázisokat, életüket, mindennapjaikat.

A sorozat másik apropója egy, a jövő évben megjelenő angol nyelvű könyv (Soviet Air Forces in Hungary), amelyet e sorok szerzője "volt szíves elkövetni", és amely a hazai szovjet repülőcsapatok történetét mutatja be egészen apró részletekbe menően, 1944-től 1991-ig.

HADIÖSVÉNYEN

Gál József

A közeljövőben ismét megindul a magyar hajózóképzés. Ennek helyszíne azonban már a távoli Kanada. A fiúk a vadnyugatra tartanak, jelentősen meghosszabbítva a Szovjetunió-Kassa-Szolnok "tengelyt". A jövendő magyar helikopteres pilóták "juharleveles" földön egy olyan forgószárnyassal tanulnak majd repülni, amely világviszonylatban is alaptípusnak számít, mind a polgári életben, mind a katonai szférában. Ezt a helikoptert a texasi székhelyű Bell Helicopter Textron készíti, Fort Worhtban. Licenc alapján más országok is gyártották. Polgári neve Bell 206B JetRanger, míg a katonai változatot OH-58 Kiowa néven "tették" ismertté. Némi iróniával élve, a magyar "egytollú" indiánokat az öreg Kiowa-indiánok tanítják meg szárnyalni.

SIKERLISTA

Kővári László

89 ezer 212. Ennyi merev- és forgószárnyas, fegyverrel, bombával vagy anélkül repülő csapásmérő, vadász vagy felderítő, szállító feladattal épített, kisebb-nagyobb repülőszerkezet szerepel a világ légierőinek tavalyi lajstromában. Elképesztő szám, még akkor is, ha tudjuk, hogy a gépek egy része már nemigen hagyja el az édes anyaföldet, hanem arra vár, hogy mikor már teljesen "szétkannibalizálták", valamely olvasztó gyomrában végezze földi-égi pályafutását. Elképesztő ez a szám még akkor is, ha tudjuk, hogy a gépek jelentős része már nemigen képvisel komoly harci értéket, mert reménytelenül elavult. Amint a Flight International évről évre megjelenik a maga összesítésével a világ harci flottájáról, az ember izgatott böngészésbe fog, vajon hogyan alakulnak az erőviszonyok, mi van kedvenc típusaival, repül-e még egy-két klasszikus, hol tartanak az újdonságok. Ami persze ennél sokkal fontosabb: a mostani adatokból kibontakozhat a meghatározó trend is, amely az évszázad első felének erőviszonyait jellemzi.

HÓMEZŐK VAGY TŰZŐ NAPSÜTÉS

Makrai Tibor István

Cikkem második részében a sarkköri és a tengeri túlélés fogásainak ismertetésével folytatom az 1943-as "Túlélés a dzsungelben, sivatagban, a sarkkörön és az óceánon" című szabályzat bemutatását, melyet az Egyesült Államok Hadserege Légierejének Repülés Biztonsági Hivatala, Biztonsági Kiképzési Osztálya készített a pilóták számára.

NAPLÓTÖREDÉK

Papp Ferdinánd

Szabó István 1896-ban született Szegeden. Iskoláit Szegeden végezte, elfogadható jó eredménnyel. Már ifjú korától vonzódott a rajz és a festészet iránt, amit élete végéig, kisebb-nagyobb kihagyásokkal művelt. Ezenkívül szabadidejét, mint a többi egészséges szegedi diákfiú, amint az időjárás engedte, a Tiszán és környékén töltötte a barátaival. Úszott, evezett, horgászott, ebből adódóan kiváló úszók lettek (ez mentette meg később az életüket). 1914-ben kitört az első világháború, felforgatva az addig békés, csendes életet. őt is, mint kezdő negyedik éves diákot, megcsapta a háború szele. Öt iskolatársával (Hasz Lajos, Lédey Antal, Sulyok Imre, Cakó József, Nuicsics Sándor) együtt, önkéntesként bevonult a k.u.k. haditengerészetéhez, Polába.

A HALLGATÁS ÁRA

Horváth Zoltán

Az izraeliek számára diadalmas "hatnapos háború" 4. napján történt. Az Amerikai Haditengerészet "Liberty" nevű, AGTR-5 kódjelzésű "általános műszaki kutatóhajója", fedélzetén 294 fővel, 1967. június 8-án délelőtt 9 órakor érkezett a Földközi-tenger keleti medencéjébe, a Sínai-félsziget térségébe. A 6. Amerikai Flotta védelme alatt álló kémhajó szabályosan fellobogózva és a parttól szigorúan 20 km-nyire, tehát nemzetközi vizeken cirkált. 5 órával később mégis izraeli harci gépek és torpedónaszádok céltáblájává vált, melyek mindenféle figyelmeztetés nélkül, több hullámban, másfél órán át támadták. A fedélzeten tartózkodók közül 205-en sebesültek meg. 34-ük sérülései végzetesnek bizonyultak. Magát a hajót pedig - a súlyos rongálódások miatt - egy évvel később ki kellett selejtezni. A hagyományosan kitűnő amerikai-izraeli kapcsolatok ellenére - vagy éppen amiatt - a támadók a mai napig sem adtak elfogadható magyarázatot tettükre. A hajó veteránjai pedig már 35. éve harcolnak hasztalan azért az erkölcsi elégtételért, hogy Izrael végre beismerje a Liberty szándékos megtámadását.

MEGNYÍRBÁLT SZÁRNYAK

Zsombok T. György

Olyan karizmatikus egyén volt, akinek hatása nem csak a környezetében érvényesült, bár sosem vágyott vezérszerepre, hanem messzire kisugárzott. A "Hagyma" márkanév volt az ötvenes évek légierejében. Mindenki ismerte, bátran mondhatjuk, szerette, főleg a beosztottjai. Ugyanakkor akadtak ellenlábasai is, azok, akik nem tudták elviselni nyitottságát, szakmai tudását, műveltségét és azt a lehetőséget, hogy tulajdonságai következtében szinte minden parancsnoki beosztásra alkalmas volt. Repülési technikája vitathatatlan volt, bármilyen feladatot, bármilyen időjárásban, napszakban kiválóan hajtott végre, vele repülni - ami e sorok írójának megadatott és hajózó naplója ma is őrzi jellegzetes, szálkás betűit - élményszámba ment. Módszerével iskolát teremtett, keze alól vadászrepülők csapatai rajzottak ki. Légi harcban verhetetlen volt és egy nyugtalan, zavaros korban mindvégig megmaradt hazájához hű, magyar embernek. Nem csak repülő bajtársai, növendékei, beosztottjai, hanem rabtársai, későbbi munkatársai is tisztelettel és szeretettel emlékeznek meg Róla.

GÉPPÁRBAN A "GONDVISELÉSSEL"

Szepesi József

1938. augusztus 22-én - a jugoszláviai Bledben - aláírták Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát elismerő egyezményt. Ezzel "de jure" szabad utat kapott, kiléphetett a korábbi "rejtettségéből" a magyar légierő. A számunkra kedvező irányú változások mellett, azonban egyre felismerhetőbben rajzolódott fel a közeli háború rémképe. Annak következményeként a Koronatanács már 1938. február 22-én - még a bledi egyezmény előtt - elfogadta a "Huba" haderőfejlesztési tervet, amely a légierőben egy repülő hadosztály felállításával számolt. Darányi Kálmán miniszterelnök március 5-én Győrben bejelentette az egymilliárd pengős haderőfejlesztési programot, amelyet a nemzetgyűlés májusban törvénybe iktatott. A kormányzó pedig már kora tavasszal kinevezte a légierő parancsnokává vitéz Háry László ezredest.

AZ ÍTÉLET

Dr. Gál Gyula

Gyilkoltak a vádlottak? Életüket mentő hajótörötteket öltek meg, vagy roncsokat kellett eltüntetniük, hogy U-bootjukat ne fedezzék fel? Volt-e olyan katonai szükséghelyzet, amit a hadijog is elismer?

A LELKIISMERET LÁZADÁSA

Egri István

1944 júniusában az Európát Angliától elválasztó La Manche-csatorna brit oldalán négyezer vízijármű és kétmillió katona várta az átkelési parancsot.

6-án, hogy teljessé váljon a náci birodalmat összeroppantó gigantikus harapófogó, megkezdődött az "Overlord", azaz "hűbérúr" fedőnevű hadművelet. Rommel tábornagy szerint, ha a partraszállt csapatokat 24 órán belül nem vetik vissza a tengerbe, az ellenség visszavonhatatlanul meg tud kapaszkodni Európa nyugati szélén. Igaza lett: az angol-amerikai szövetségeseket sem az első 24 órában, sem a következő hetekben nem tudták megállítani, s tizenegy hónap múlva az Elbánál fogtak kezet a keletről támadó oroszokkal.