Archívum - 2003. január

GONDOLAT HATÁROK NÉLKÜL

Tőrös István

A gondolat tíz évvel ezelőtt született meg. Josef von Ferenczy ekkor látta elérkezettnek az időt, hogy valóra váltsa egy régi álmát, megteremtse a katonagenerációk és a civil lakosság nemcsak jelképes, de a hétköznapokban is tetten érhető kézfogását. Für Lajos akkori honvédelmi miniszter támogatásával a gondolat megvalósulhatott. 1994. tavaszán alakult meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, melynek első elnöke az egykori pécsi kadétiskolás, a Magyar Honvédség történetének avatott ismerője, Nemeskürty István lett. Jelmondatukkal a mozgalom hármas célkitűzését kívánták kifejezni. "Megvédeni, segíteni, együtt élni!"

bevetésen a b-52 stratofortress ii.

Kővári László

A híressé vált nehézbombázókra a vietnami háború befejező szakaszában hárult döntő szerep. Észak-Vietnam kommunista vezetői ugyanis nem voltak hajlandóak a Párizsban tartott béketárgyalások folytatására sőt, saját reguláris hadseregük harcoló egységeivel támogatták a déli országrészben hatalomra törő Vietkong egységeket. Ezen felül hallani sem akartak a fogságukba került amerikai hadifoglyok szabadon bocsátásáról.

Mivel a háború egyre súlyosabb belpolitikai válságot okozott az USA-ban, Nixon elnök rövid időn belül döntésre akarta vinni a dolgot. A cél az volt, hogy a lehető legkisebb presztizsveszteséggel fejezzék be a háborút, de ehhez a tárgyalóasztalhoz kellett kényszeríteni a szembenálló felet.

Az észak-vietnami vezetés meggyőzésére a legnyomósabb "érv" a B-52 volt.

agm-69a sram

Kővári László

Az amerikai stratégiai légierő (SAC) B-52 Stratofortress nehézbombázói már a hatvanas évek elejétől rendelkeztek az AGM-28 Hound Dog nukleáris csapásmérő robotrepülőgéppel, de ezekből mindössze kettőt hordozhattak. Fejlesztés alatt állt az AGM-48 Skybolt légi indítású ballisztikus rakéta, amelyből már négy db fért el a szárnyak alatt, de ez egyrészt még mindig nem elégítette ki a SAC igényeit, másrészt pedig fejlesztése műszaki problémák miatt csúszott és a tervezett költségkeretet túllépte. A programot törölték, ezzel párhuzamosan egy jobb megoldás keresésébe kezdtek.

a b-52 stratofortress

Gál József

Az előző részben megismerkedtünk az "erődök erődjének" kifejlesztésével, illetve sorozatgyártott változataival. Ebben az epizódban főként a - hozzá rendszeresített és azon alkalmazott - fegyverzetekre koncentrálunk, hiszen egy harci technika esetében, főként egy ilyen profilú repüléssel foglalkozó szaklapban, véleményem szerint erről olvas legszívesebben az olvasó. Foglalkozunk azonban az ehhez szervesen, vagy kissé lazábban kapcsolódó rendszerekkel is, mivel egy ilyen bővebb ismertetőben azok is megérnek egy "misét".

avenger

Kővári László

2005-től, a Sztrela-2 és az Igla kivonása után, a honvédség légvédelmi egységei vállról indítható rakéták nélkül maradnak, amire a NATO-országok között nincs példa. Az egyszerűen alkalmazható fegyverkategória nélkülözhetetlen egy korszerű hadseregben, de nálunk mint annyi más fontos tényezőt, ezt sem kezelik súlyának megfelelően.

A meglévő Mistral rendszerről a múlt hónapban már szóltunk, most egy olyan fegyverrendszer rövid ismertetése következik, amely egyszerre két problémát oldana meg: leválthatná vagy hatékonyabban kiegészíthetné a Mistral/ATLAS rendszert, illetve biztosítana egy bevált, és kategóriájában olcsónak számító vállról indítható rakétatípust.

sógor air force

Joop de Groot

Ausztria, mint tudjuk, nagyon fiatal állam, 1919-ben jött létre a Habsburg-birodalom összeomlása után. Az Anschluss-t követően az ország a német Harmadik Birodalom része lett, függetlenségét 1945. április 27-én nyerte vissza. Noha szuverén államnak számított, a szövetségesek megszállása egészen 1955 júliusáig tartott. Az ekkor kötött nemzetközi szerződés alapján Ausztria deklarálta semlegességét, Svájc mintájára. Az egyezmény kikötése volt, hogy az ország kizárólag korlátozott méretű védelmi erőt tarthat csak fenn, és nem vásárolhat stratégiai jelentőségű fegyvereket, mint például bombázó repülőgépeket és irányított rakétákat.

talpuk alatt fütyült a szél

Zoltán Gyula

Hogyan került két repülőgép-vezetőnk Szlovákia légterébe? Az év elején elindult egy program, amelynek keretében 10 repülőgép-vezető Szlovákiában repülőkiképzésen vesz részt. A tíz főnek 180-200 repült órával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Kanadában folyó - a Gripenre felkészítő - kiképzés harmadik, illetve negyedik fázisába be tudjanak kapcsolódni. Ez a létszám a már meglévő repülőgép-vezetői állományra vonatkozik. Államközi szerződés keretében a repült óra megszerzésére Szlovákiában - Kassa repülőterén - egy előkészítés keretében kerül sor, mivel hazánkban e repült óra mennyiségének elérésre nem volt lehetőség. Az oktatói gárda szlovák és magyar oktatók közül került ki. Személyenként közel 60 óra repülést, valamint 30 óra szimulátoron történő képzést tesz lehetővé a program.

ha rövid a felszállópályád...

Gál József

A II. világháborút követő években - a sugárhajtóműves repülőgépek tömeges elterjedésével - gyökeresen átalakult, átértékelődött a légi harcászat. Ez az átalakulás egyaránt vonatkozott a levegő-levegő és a levegő-föld harcászati technikákra, harci eljárásokra. Az egész világ a gázturbinák biztosította sebességnövekedés bűvöletében élt. Az új kialakítású "erőműveknek" azonban volt egy igen hátrányos jellemzőjük, amit még hosszú ideig képtelenek voltak a mérnökök kiküszöbölni. Ez a magas tüzelőanyag-fogyasztás volt.

A "nagytesó"

Zoltán Gyula

2002. november 21-én bemutatkozó látogatásra érkezett az AERO Vodochody gyár büszkesége, az L-159B gyakorló kétüléses változatú repülőgépe Csehországból.

A látogatás kimondottan bemutatkozó jellegű volt, ezt külön hangsúlyozták a gyártó cég jeles képviselői, nem volt szó semmilyen tárgyalásról az esetleges beszerzéssel kapcsolatban. Valójában azonban akkor, amikor a magyar légierő még meglévő L-39 Albatrosz gyakorlógépei üzemidejük végére érnek (ez 2006 körül várható), számottevően javítana a légierő összetételén ez a minden szempontból modern, korszerű fejlesztések lehetőségét magában hordozó repülőgép.

(NAGYON) hosszú vágta

Zord Gábor

A terrorizmus elleni háború kétségtelenül számos új technológiai megoldást hozott a légi hadviselésbe. Fontos tanulság azonban, hogy a bevetett technikának alapvetően jó fizikai paraméterekkel és képességekkel kell rendelkeznie: nagy hatósugár, jelentős teherbírás, légi utántölthetőség. Az a tény, hogy harcászati repülőgépek stratégiai távolságokra mértek csapásokat, alátámasztja ezt az érvelést.

hajtóműveletek

Zord Gábor

Bizony, immár kilenc éve vannak Kecskeméten a MiG-29-esek. Az egy év híján kerek évforduló azonban műszaki határvonalat is jelentett a gépek életében, hiszen az első ipari javításukig terjedő naptári üzemidejük is kilenc év az eredeti szovjet technológia szerint. Rendhagyó módon a honvédség ennek elhagyása és három éves (300 repült órás) üzemidő-hosszabítás mellett döntött, mely elegendő idő lehet egy új üzemeltetési filozófiára történő átálláshoz. A munkálatokat követő berepüléseket az Aranysas tudósítója a kecskeméti beton mellől figyelhette végig.

MOST tél van és csend és hó és...

Dr. Ravasz István

1941-ben Magyarország - a kassai bombázás dacára - önként csatlakozott a keleti hadjárathoz. 1942-től azonban a nagyobb arányú bekapcsolódás már Hitler határozott kérésére, sőt enyhe nyomására történt. A szovjet hadsereg a várt összeomlás helyett 1941-1942 telén ellentámadást indított és mintegy 200 km teret nyert, ami arra késztette a német hadvezetést, hogy fokozottabban vegye igénybe szövetségeseinek katonai erejét. Kétségbe még nem esett senki, 1914-1918 között is előfordultak átmeneti kudarcok, 1917 végére mégis sikerült győzelmet aratni a keleti hadszíntéren.

az előretolt helyőrség

Horváth Zoltán

Amikor Amerikának legjobban kellettek hősök, akkor figyelt fel sajtójuk arra a távoli, apró helyőrségre, melyről még az államokban is csak kevesen tudták, hogy egyáltalán létezik. Wake szigetén a Pearl Harbor-i eseményekkor közel 1700-an tartózkodtak. Annak ellenére, hogy 2/3-uk civil építőmunkás volt, szívós ellenállásukkal meglepték a japán támadókat, akik elfoglalásakor könnyű és gyors győzelemre számítottak. A helyőrség kéthetes, hősies kitartása igazából az amerikai hadvezetést is meghökkentette. Az ostromlott helyőrséget azonban képtelenek voltak felmenteni a csendes-óceáni háború első heteinek káoszában. Wake szorongatott védői viszont még a hátországiakon is tudtak segíteni! Nem egyébbel, mint lelkesítő példájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a japán orvtámadást követő sokkból a vártnál hamarabb feleszmélt Amerika.

alkalmas - nem alkalmas

Szepesi József

"Vadászpilóta kerestetik!.." - adtuk tudtul az Aranysas oldalain a Magyar Honvédség légierő parancsnokának pályázatát, repülőgép-vezető beosztás betöltésére. Azóta eltelt néhány hónap és ezalatt 38 pályázót vizsgált meg a Kecskeméti Repülőkórház Repülőorvosi Bizottsága, közülük 12 főt talált alkalmasnak vadászpilóta- kiképzésre. Mivel hosszú évek után került sor erre a speciális pályára jelentkezők alkalmasságának vizsgálatára, úgy gondoltuk, tájékoztatjuk olvasóinkat és azokat a bátor és vállalkozó szellemű fiatalokat, akikben motoszkál a napjainkban is fenntartott pályázatra történő jelentkezés gondolata, mit foglal magába a három napot igénylő orvosi vizsgálat.

Hogy olvasóink könnyebben eligazodjanak ezen a kevésbé ismert területen, röviden összefoglaljuk a repülőorvoslás, az alkalmassági vizsgálat és minősítés történetét.

amerikai vakáció i.

Kárpáti Endre

Számos európai repülőnap megtekintése után már régóta izgatott, hogy milyen lehet egy hasonló esemény Amerikában, a showbiznisz őshazájában. Ezért is nagy örömmel fogadtam el Chicagóban élő "repülőfüggő" barátom meghívását. Hosszas tervezés után elég erős programot állítottunk össze magunknak, melynek részét képezte az amerikai légierő múzeuma, illetve az arizonai repülőgép-temető megtekintése is - ezekről a következő számokban lesz majd szó. Az útiterv első eleme a chicagói légibemutató volt, egy nappal érkezésem után.

a csendes-óceán légi kalóza

Soós István

Az amerikai Haditengerészeti Légügyi Iroda (US NAVY Bureau of Aeronautics. BU. AER) 1938. februárban pályázatot írt ki egy- és kétmotoros vadászgépek építésére. Az egyhajtóműves géptől azt várták, hogy átesési sebessége nem lesz több mint 113 km/h, hatótávolsága eléri az 1600 km-t. Fegyverzete 4 db gépágyú. Alkalmasnak kellett lennie kisméretű bombák hordozására a szárnyak belsejében. A 30-as évek elképzelései szerint a bombázókötelékek eredményesen támadhatók vadászgépekből ledobott bombákkal. A szocialista magyar légierő IL-10-es gépeihez is volt rendszeresítve a hasonló feladatú, DAG-10 nevű 10 kg-os bomba.

F4U-1 Bird Cage Corsair

Vadász István

A dobozban egy minden igényt kielégítő makett rejtőzik, többféle variációs lehetőséget kínálva az építés során. Válogathatunk nyitott és zárt hűtőzsalu, leengedett féklap, felhajtott és normál szárnyállás között. A makett bontása ésszerű. Gyors építést tesz lehetővé, tömíteni szinte sehol sem kell. Hosszas töprengés után rászántam magam némi Eduard-maratás felhasználására is. Egy régi Otaki maketthez beszerzett készlet mellett döntöttem, a műszerfal, a futóműszár egyenes bevezetőinek és a bekötő hevederek erejéig. Nagyobb feljavítást nem terveztem.