Archívum - 2003. február

BEVETÉSEN A B-29 SUPERFORTRESS

Soós István Dezső

Az eredeti tervek szerint a gépeket európai és dél-afrikai bázisokról is üzemeltették volna, de a B-29 végül is csak a Japán elleni háborúban szerepelt. A gépek 1944 márciusának végére váltak hadrafoghatóvá, mert a gyárakból történt kibocsátás után - a berepülések tapasztalatai alapján - jelentős változtatásokat végeztek el a hadsereg modifikációs központjában, és sok esetben a fegyverzetet is itt szerelték be. 1944. február végéig 94 gép készült el, de csak 16-nak volt légi alkalmassági bizonyítványa. A gépszemélyzetek kiképzése is lényegesen tovább tartott, mint ahogy az eddig megszokott volt. A pilóták 27, a navigátorok 15, a lövészek 12 hétig tartó típusátképzésen vettek részt. 1943 decemberében csak 73 pilótának volt jogosítványa B-29-re. A gyártás és a képzés ésszerűsítése után beindult a századok felállítása. 1944. júniusban 445 gép volt bevethető. Ez a szám 1945 augusztusára 2865-re nőtt.

KÍNAI LÉGIHARC-RAKÉTÁK

Kővári László

A MiG-19-es, lokátorral ellátott változatának fő fegyvere az RSz-2 típusú vezetősugaras irányítású rakéta volt, amelynek gyártási dokumentációját már 1958-ban megkapták a kínaiak. A PL-1 (Pili rakétát jelent kínai nyelven, ennek rövidítése a PL) első négy kísérleti példánya azonban nem találta el a célt, főként a repülőgép lokátorának hiányosságai miatt. A hibák kijavítását hátráltatta a politikai helyzet változása, ugyanis 1960-tól nem kaphattak többé szovjet segítséget. Saját erőből viszont nagyon nehézkesen ment a fejlesztés, így csak 1963-ban zajlottak le az első sikeres lövészetek.

TÁVOL-KELETEN A HELYZET VÁLTOZIK

Gál József

A Föld legnépesebb országának, az 1,2 milliárdos Kínának, méretéhez illően hatalmas a légiereje, amelyről még pontos adatok hiányában is biztosan állítható, hogy az üzemben tartott harci gépek száma alapján a legnagyobb a világon.

A földrésznyi ország háromszáz légibázisának elhelyezkedése természetesen nem egyenletes eloszlású, többségük a nagy népsűrűségű területeken, illetve a stratégiai fontosságú létesítmények közelében található.

Az országot hét nagy katonai körzetre osztották fel, érdekes módon ezek közül kettő a teljes terület kétharmadát foglalja el a ritkán lakott és sivatagos, illetve hegyekkel borított nyugati területeken. A Lanzsu és Csengdu katonai körzetben kilencven légibázis található, a legtöbb közülük az interkontinentális ballisztikus rakéták telepítési helye, illetve a Lop Nor nukleáris kísérleti központ közelében.

FELHŐDIVAT

Németh Zoltán

A repülők ruházata és felszerelése együtt fejlődött a repüléssel. Az első repülőgépek még teljesen védtelenül tették ki a pilótákat a dinamikus repüléssel járó állandó légáramlatnak, igaz, ez még nem érte el a 100 km/h sebességet. Ekkoriban már a pilóták a testüket teljesen elfedő bőrruházatot hordtak, bőr fejvédőt, kesztyűt és motoros szemüveget viseltek, a lábat jól védő bakancsot hordtak.

PREMIER ELŐTT... - AKI SZELET VET...

Zsig Zoltán

Egyre valószínűbb, hogy újabb háború készül Irak ellen. Amennyiben megindulnak a katonai műveletek Szaddam Husszein rendszere ellen, az minden bizonnyal teljesen más lefolyású lesz, mint az első. Akkor egy szuverén országot megszálló hadsereggel szemben kellett felszabadító harcot vívni és jelentősen meggyöngíteni. 2003-ban már a saját szülőföldjét védelmező katonák ellen kell harcba indulni.

A háborúkat általában mindig az előzőek alapján tervezik meg, de a hadtörténelem számos esetben igazolta már, hogy ez nem megfelelő módszer. A háború lefolyása és az alkalmazott eljárások is teljesen meg fogják lepni a közvéleményt, de azokat a katonai szakértőket is, akik még hagyományos módon gondolkodnak a hadművészetről.

B-47 STRATOJET I.

Gál József

Már a II. világháború előtt megfogalmazódott az igény, majd lehetőség nyílt a sebesség növelésére. A sebesség nagyarányú növelésének azonban alapfeltétele volt egy erős motor kifejlesztése. Ennél a pontnál jelentkezett az a kielégítően máig sem megoldható probléma, amely a dugattyúmotor teljesítményének, méretének és tömegének aránya között feszül. További járulékos gondot okozott, hogy ezek a motorok természetesen valamilyen légcsavartípust hajtottak meg, melynek lapátvégein a helyi sebesség nem léphette túl a hangsebességet, ugyanis ha ez mégis bekövetkezett, akkor a keletkező áramlástani veszteségek következtében az egyéb módon nyert nyereség nemcsak hogy elveszett, hanem a hatásfok még romlott is. Az sem volt elhanyagolható szempont, hogy az adott repülőgép "erőműve" mekkora fogyasztással rendelkezett. Nagyon speciális esetekben, különleges kialakítással - és nem utolsó sorban, számos hátrány fölött szemet hunyva - sikerült olyan sebességeket elérni, amelyekre még a világháborúban lett volna szükség. Ezek az eredmények azonban már későn "születtek" meg, és az adott repülőgép csak kísérleti próbák végrehajtására volt alkalmas.

KÖLYÖKSÁRKÁNY

Kővári László

A nyolcvanas években nyilvánvalóvá vált, hogy a kínai légierő technikai fejlesztéséhez más utat kell keresni, mint a régi szovjet eredetű típusok végtelenségig tartó módosítgatása. A saját erőből történő fejlesztésnek azonban akkor még számos akadálya volt, sem az ipari háttér, sem a kutató-fejlesztő kapacitás nem állt azon a színvonalon, ami egy valóban korszerű harcigép-típus létrehozásához kellett.

Több, kudarcba fulladt próbálkozás után némi szerencsével sikerült elérni a kitűzött célt, legalábbis úgy tűnik, hogy napjainkra elkészülhetett egy, a korszerű elveknek megfelelő kínai fejlesztésű többfeladatú harci gép.

ÉGI LELTÁR

Márványi Péter

Mint egy globális méretű rokonság eseménytörténete családról családra, ahol vannak nagyobb és kisebb famíliák, szegényebb és gazdagabb klánok; mint egy gigantikus társasági évkönyv, amelynek egyes lapjairól régi történetek jutnak az ember eszébe - olyan a Flight International összefoglalója a világ légierőinek tavalyi évéről. Olykor grandiózus folyamatokba, olykor szinte intim történetekbe láthatunk bele a táblázatok, ismertetők révén, és közben kirajzolódik maga a fejlődési fővonal is, amit - sajnos vagy nem sajnos - az erősek erősödése, a gyengék gyengülése, a harci eszközök számának csökkenése, ugyanakkor bizonyos pontokon elképesztő technológiai fölény jellemez.

ELDŐLT A LENGYEL DOMINÓ

Kővári László

Immár pontosan kéttucat országban rendszeresítették, vagy rendszeresítik a közeljövőben a Lockheed Martin F-16 vadászbombázót. A legutóbbi döntés 2002 december 27-én, többéves csúszás után született meg a lengyel katonai és politikai vezetés teljes egyetértésével.

3.5 milliárd dolláros összköltséggel 48 db F-16C/D Block 52+ gépet vásárolnak 2006 és 2008 között, de a részletek törlesztését csak az évtized végétől kell megkezdeni.

RADARMODERNIZÁCIÓ

Zord Gábor László

Jelentős, igaz csendes lépések történtek az utóbbi időben a magyar légvédelem és légtérellenőrzés rádiólokációs és vezetés-irányítási "frontjain". Lezárult a P-37-es távolfelderítő és PRV-17-es magasságmérő lokátorok nagyívű modernizációja, és döntés született a NATO-beruházás keretében beszerzendő új lokátorok típusáról is. Az ország három sarkába telepítendő korszerű radarokat az olasz-brit AleniaMarconi cég szállítja majd, mely az egyik legjobb gyártóként ismert a világon.

"LÖKHAJTÁSOS BŐRNYAKÚAK"

Horváth Zoltán

Ki gondolná manapság, hogy a híres-nevezetes amerikai tengerészgyalogság - melynek képviseletében 1999-ben Taszáron két, F/A-18 Hornet vadászbombázókkal felfegyverzett repülőszázad is állomásozott - első sugárhajtású vadászrepülő-alakulatát a légierőhöz viszonyítva 3 éves késéssel, csupán 1948-ban hozta létre.

A VMF-311 történetéből az is kiderül, miként indult a cseppet sem zökkenőmentes generációváltás a "repülő bőrnyakúak" berkeiben, melyet a közben kirobbant koreai háború még tovább bonyolított.

MENNI VAGY MEGHALNI

Horváth Zoltán

Mialatt 1942 első felében a "felkelő nap országának" katonái diadalmasan törtek előre, nem várt bonyodalmakkal is szembesülniük kellett. Ezeket hadifoglyok százezrei okozták, mivel ellátásukra, elhelyezésükre a hadműveletek kitervelői még csak nem is gondoltak. Már csak azért sem, mert felfogásuk szerint a dicsőséges halál helyetti kapituláció olyan megbocsáthatatlan bűn, mely meg sem fordulhat egy valamirevaló katona fejében. Mivel kormányuk képviselői nem írták alá a hadifoglyok bánásmódját szabályozó 1929-es Genfi Egyezményt, a harcos szamurájszellemben nevelt japánok mélységes megvetéssel bántak a kezeik közé kerültekkel. Szerintük foglyaik valamennyien a "császárság rabszolgái" lettek azzal, hogy megadták magukat, hiszen szégyenletes cselekedetükkel minden jogukról lemondtak.

Életben hagyásuk vagy meggyilkolásuk így csak egyes-egyedül fogvatartóik szeszélyén múlott. Hogy milyen volt a százezernyi brit élete a szögesdrótok mögött, arról megrendítő képet festett az 1957-ben bemutatott, méltán világsikert aratott "Híd a Kwai folyón" című film. A hadszíntér mintegy 25000 amerikai hadifoglyának sorsa szemernyivel sem volt jobb. Sőt...

AMERIKAI VAKÁCIÓ II.

Kárpáti Endre

Az amerikai autók rendszámtábláján ott szerepel az adott szövetségi állam jelmondata. Így minden ohioi kocsin olvasható a "Birthplace of Aviation", vagyis a "Repülés szülőhelye" felirat, a helyiek ezt tartják a legfontosabbnak az államukról. Itt dolgoztak a Wright-fivérek, mind a mai napig itt található az egyik legnagyobb katonai repülőkutató és -kísérleti központ, és ez utóbbi szomszédságában az Egyesült Államok légierejének múzeuma.

A legnagyobb amerikai repülőmúzeumot mi sem hagyhattuk ki a programból. A kiállítás, mely emléket állít mindannak, amire az amerikai légierő büszke lehet, helyi léptékkel egészen közel, mindössze hatórányi autózásra van Chicagótól. Már az országútról sokat sejtetők voltak az óriási hangárok, az udvaron kiállított hatalmas gépek, illetve a bejáratnál égnek meredő F-104 Starfighter.

A "KUFU STRASSE" NÉVADÓJA

Zoltán Gyula

Az Egyesült Államok Edwards-légibázisán általában az életükkel fizetnek a berepülőpilóták azért, hogy utat vagy utcát nevezzenek el róluk.

Szerencsére ebben az esetben nem életét áldozta a "megtisztelő cím" elnyeréséért Krista István repülőgép-vezető, berepülőpilóta. Sokkal inkább annak köszönhette ezt, hogy azok közé tartozik, akik észreveszik a tennivalókat, és cselekednek is a probléma megoldásáért, a dolgok jobbra fordulásáért. Nem mintha repülőgép-vezetői munkája nem érdemelne említést, de erről egy kicsit később.

FORSZÁZST KAPCSOLÓ ÉVEK

Szepesi József

2002-ben múlt negyven éve annak, hogy a kecskeméti 59. honi vadászrepülő-ezred átfegyverzése, két vadászrepülő és műszaki üzemeltető századának átképzése megkezdődött a MiG-21F-13-asra.

Istenem, hogy rohan felettünk az idő. Mintha az évek is forszázst kapcsoltak volna. A pilóták, akik akkoriban huszon- vagy harmincvalahány évesek voltak a koruknak megfelelő dinamizmussal, egészséges törekvéssel, a mindig leselkedő veszélyt is vállalva, ma már a 70-es éveik felé járnak vagy azon is túllépve morzsolják a "tisztes kor" növekvő, ugyanakkor fogyó éveit.

LESZÁLLÓ IRÁNYON II.

Hadi "Dino" István

Bevonulásom a Magyar Néphadseregbe, vagyis hivatásos katonai szolgálatom kezdete, 1971. augusztus 2. A Kilián György Repülő Műszaki Főiskola nagyon távol állt mindenféle gyakorlati repüléstől, Szolnokon alapvetően általános katonai kiképzés folyt. Az első két hónapban normális katonai alapkiképzést kaptunk, ezt követte a katonai eskütétel és gyakorlatilag csak ezután kezdődött a főiskolai oktatás. Számunkra a leghasznosabb tantárgy az orosz nyelv volt, tanáraink igyekeztek is legalább annyit belénk erőltetni, amennyi a kiutazáshoz elegendő. Voltak ugyan repüléssel kapcsolatos tantárgyaink is, de ezek nem sokat változtattak az MHSZ-ben szerzett ismereteinken, a későbbi, Szovjetunióbeli színvonalat pedig még csak meg sem közelítették. Repülőgépeket csak akkor láttunk, amikor reggeli torna közben a repülőtér gurulóján futottunk. A főiskolától szervezetileg teljesen elkülönülten, de azzal közös területen funkcionált a MiG-15-östől és L-29-esből álló repülőegység. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ott egyetlen egy alkalommal utasként hivatalosan megrepültettek.

EGY FELSÉGJEL - KÉT LÉGIERŐ

Gál József

A gatowi repülőtér a II. világháborút követő hidegháborús években vált híressé, amikor a politika által kettéosztott Berlin nyugati szektorába - a Szovjetunión kívüli szövetségesek - légi hidat létesítettek. Az élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, segélyszállítmányokkal, sőt szénnel megpakolt repülőgépek szorosan egymás nyomában érkeztek. Akkora volt a forgalom, hogy több repülőteret is használatba kellett venni, illetve leszállóhelyet kellett létesíteni. Abban az időben Nyugat-Berlin szárazföldön nem volt elérhető, a szovjet hadsereg elvágta a romokban heverő főváros ezen részét. Később a helyzet normalizálódott, így nem volt már szükség a légi hídra. A gatowi repülőtér azt követőn élte békés mindennapjait, mígnem végleg bezárták: a város szinte azonnal "körbenőtte", szabályosan bekebelezte. A végleges pusztulástól talán csak az mentette meg, hogy ide telepítettek egy repülőmúzeumot, melynek gépállománya főként a kelet-, illetve a nyugat-német légierőkből került ki. Itt békésen megférnek egymás mellett az egykori ellenségek.

TOLDI I. HARCKOCSI

Somogyi László és Kraft Péter

Jó néhány évvel ezelőtt jelent meg a magyar Black Box Toldi modellje, de sajnos rövid időn belül el is tűnt a piacról. Később Hong Kongban a Mini Art Studio (a közepes Turánnal együtt) próbálkozott a típussal. Ennél a makettnél néhány szó erejéig azért érdemes elidőzni! Az ADV személyében európai forgalmazója is volt, de a hazai boltokban sohasem jelent meg. Túl sokat ugyan nem vesztettünk vele, mert a méretezésével komoly gondok voltak... A mesterdarab nagy valószínűséggel a Magyar Királyi Honvédség fegyverzete című könyv grafikáinak alapján készült. Ezeket az amúgy kiváló rajzokat az egyes típusváltozatok esetében más-más méretarányban szerkesztették. Valószínűleg ez téveszthette meg a gyártót és ezek vezethettek a lövegtornyok - a készlet valamennyi változatot tartalmazta - súlyos mérethibájához.

További fejtörést okozott még a futómű pontatlan kivitelezése, a szabálytalan alakú futógörgőkről már nem is beszélve! Így megint hazai gyártóra várt a feladat, hogy végre elfogadható Toldi-makett kerüljön forgalomba. A mesterdarabot Somogyi László készítette, aki 1:15-ös léptékben már sikerrel megbirkózott a feladattal. Az alábbiakban a korántsem zökkenőmentes összeállításhoz és az előforduló hibák kijavításához nyújtunk segítséget.