Archívum - 2003. július

Bevetésen az amerikai...

Kővári László

A politikusok és az újságírók még jó ideig vitáznak majd az USA Irak elleni, nemzetközi jogi szempontból nehezen indokolható fellépésén, a háború azonban elkerülhetetlen volt. A rövid távú célt sikerült teljesíteni, viszonylag gyorsan és kis veszteség árán a világgal packázó gátlástalan diktátort eltávolították, rendszerét felszámolták.

Mindez intő jel számos más ország számára, bár ettől még az Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában hatalmon lévő diktátorok biztonságban érezhetik magukat, hacsak országuk nem rendelkezik stratégiai fontosságú nyersanyagokkal.

A BG-71 TOW páncéltörő rakéta

Kővári László

Az USA hadereje már a hidegháború éveiben is többnyire a legmagasabb technológiai színvonalú fegyverrendszereket kérte és kapta, de léteztek olyan területek, ahol elmaradt más országok mögött. A hatvanas évek elején még nem volt korszerű irányított páncéltörő fegyverük, egyedül francia importból szereztek be korlátozott mennyiséget.

Az amerikai hadseregben a harckocsik elleni harc legfontosabb eszköze a 106 mm-es hátrasiklás nélküli löveg volt, amely csak kis lőtávolsággal rendelkezett. Ekkoriban már a szovjet hadseregben is rendszerben állt többféle irányított páncéltörő fegyver, így a lemaradás behozására az US ARMY 1963-ban pályázatot írt ki ilyen kategóriájú eszköz kifejlesztésére.

A háború ára

Tőrös István

"A közönséges fej vagy írás játék attól még nem lesz kaland, hogy az ember élete a tét. A háború nem kaland. A háború betegség. Mint a tífusz." Így foglalta össze sommásan véleményét a világégésről Antoine Saint-Exupery, a felejthetetlen Éjszakai repülés és A kis herceg alkotója.

Igazsága 59 évvel a második világháború befejezése után is örökérvényű. Hadtörténészek, szakértők gyorsjelentéseikben az Irakban zajló hadműveleteket egyaránt gyorsnak, és kevés veszteséggel járónak minősítik. A győzelmi jelentések, és a majdan múzeumokba kiállításra kerülő zsákmányolt harceszközök mellett nem szabad elfelejtkeznünk azokról a családokról sem, ahol gyászoltak az elmúlt hónapokban. Az iraki sivatag festetlen fakoporsóiról, az arlingtoni sírkertben az özvegynek előírásszerűen összehajtogatva átadott amerikai zászlókról, és az angol temetők csendjét felverő díszsortüzekről.

A háborúk nem pénzben, de az alcím szerint "vérben, verítékben és könnyekben" kifejezhető áráról Makrai Tibor alezredessel, az ismert túlélési szakemberrel beszélgettem.

A magasugró bajnok - Harrier

Gál József

A britek által kifejlesztett Harrier a világ egyetlen sorozatban gyártott és rendszerben tartott helyből fel-, illetve leszállni képes harcigépe. A repülést szerető közönség a Föld minden pontján ismeri, hiszen a bemutatóprogramja az air show-k egyik látványossága. Szinte nem is rendeznek nélkülük valamirevaló parádét.

Összeállt az égi kötelék

Gál József

Amikor május 13-a estéjén utolért a szomorú hír - hogy egy "öreg sas" ismét fölszállt a mennyei harctérre -, egyből azt gondoltam, hogy egy újabb égi kötelék állt össze. Hogy ez érthetővé váljék mindenki számára, egy már-már feledés homályába merülő eseményre kell visszakanyarodnunk.

Ezüstjubileum

Zoltán Gyula

1978. július 26-án a szentkirályszabadjai helikopter ezred magassági épületének ablakaiból és a beton mellől is többszáz kíváncsi szempár fürkészte a Balaton feletti légteret. Abból az irányból kellett ugyanis megérkezniük a régen várt új Mi-24-es harci helikoptereknek. Az első négy gép landolásától eltelt negyedszázad történelemkönyve egyaránt tartalmaz büszkeségre okot adó, vidám és sajnos tragikus lapokat is. Üssük most fel együtt a virtuális Hind-históriát...

"Vörös Sárkány, a leszálló zóna..."

Tőrös István

A háborús hadijelentések eltűnt repülőgépekről szóló híreit hallgatva, csak sejteni lehet, hogy milyen, néha gigantikus gépezet indul be a bajba került pilóták megmentésére.

Speciális mentőhelikopterek, csapásmérő repülőgépek, kommandósok indulnak a segélyhívás észlelése után a térségbe, hogy másnap ismét egy rövid hírrel zárhassák a szerkesztők az összefoglalókat: a személyzetet kimentették.

Olvasóinknak a Bakony Harcihelikopter Ezred Mi-24-esei segítségével mutatjuk be, hogyan mentenék ki hadműveleti területen a katapultálásra kényszerült repülőgép vezetőjét.

Ha rövid a kardod... II.

Zord Gábor László

Sorozatunk előző részét azzal fejeztük be, hogy a látótávolságon túli légiharc "egyenletének" számtalan változóját kell ismerni ahhoz, hogy az összecsapás során a kudarc vagy a vereség elkerülhető legyen. A légiharcot folytató hajózó saját gépe és külső eszközök szenzorjaira van utalva, hogy megszerezze a szükséges információkat.

A fejlődés menete során egyre teljesebbé vált ez a kép, vagy ahogy az angol terminológia mondja "situational awareness", azaz tudatában lenni a gépet körülvevő helyzetnek. A fedélzeti rádiólokátorok teljesítményének növelésével nőtt ezek felderítési távolsága, de javulás történt az eszközök használhatóságában és rugalmas alkalmazhatóságában is, mely harcászati értelemben majdhogynem ugyanolyan fontos tényező.

Ample Train 2003

Kővári László

Május végén Kecskeméten rendezték meg NATO, illetve "Partnership for Peace" azaz "békepartneri" országok részvételével a szokásos kereszt-kiszolgálási hadgyakorlatot, amelyen nem a pilótáké és nem a repüléseké volt a főszerep.

A hidegháború éveiben a Varsói Szerződés tagállamai előnyt élveztek a NATO-val szemben abból a szempontból, hogy az NDK-tól le egészen Bulgáriáig a ritka kivételtől eltekintve mindenki ugyanazokat a szovjet típusokat rendszeresítette.

Így nem okozott problémát, ha valamely tagállam harcigépe a másik területén szállt le, hiszen a hozzáértő földi műszaki személyzet és minden kiszolgáló eszköz rendelkezésre állt.

Menyétvadászat - Clever Ferret 2003

Szita Róbert őrnagy

Az igazi nyári hőség, a kétezer katona és a több száz harci-technikai eszköz szinte egyszerre költözött be május elejétől a Várpalota környéki gyakorlótérre. Az Olaszországból, Szlovéniából és a Magyar Honvédség debreceni, kaposvári és székesfehérvári laktanyáiból érkezett harcosok első, magyarországi randevúján amellett, hogy a humanitárius, a béketámogató és -kikényszerítő műveletek feladatait gyakorolták be, a nemzetközi dandártörzs és a felajánlott erők együttműködését is továbbfejlesztették.

Mennykőcsapás az éjszakából

Horváth Zoltán

1942. augusztus 7-én egy addig ismeretlen földrajzi név bukkant fel a hadijelentésekben, hogy aztán fél évig, jószerével le se kerüljön az újságok címlapjairól. A 6475 km2-es területű Guadalcanalon - mely a Salamon-szigetek egyik legnagyobb tagja - a partraszálló 1. Amerikai Tengerészgyalogos Hadosztály könnyedén foglalta el az épülő repülőteret és az azt övező, 73 km2-es földsávot. A terület megtartásáért viszont annál kegyetlenebb küzdelem indult, mely hamarosan a csendes-óceáni háború kimenetelét döntően befolyásoló anyagcsatává vált. Míg a sziget egén légi harcok százait vívták meg, addig odalent három komolyabb szárazföldi összecsapás, a környező vizeken pedig öt nagyszabású tengeri ütközet is lezajlott. Utóbbiak sora rögtön egy olyannal kezdődött a Savo nevű sziget közelében, melynek végeredménye hidegzuhanyként hatott az amerikai vezérkarra.

Pilótasuli IV.

Kárpáti Endre

Az előző részekben megismerkedhettünk a felhajtóerővel és a légellenállással.

A vitorlázórepülők már ezzel is elboldogulnak, azonban a vadászgépek repüléséhez szükség van még valamire - a gázturbinák tolóerejére.

A horvát repülőlégió

Mujzer Péter ezredes

1941. április 6-án hajnalban a német légierő bombázógépei átrepülték Jugoszlávia és Görögország határait, majd hatalmas légicsapást mértek a két ország közlekedési csomópontjaira, ipari telepeire és fontosabb városaira. A légitámadással egyidejűleg, bolgár és magyar területről megindult a német csapatok offenzívája is. A "Marita" terv elkezdődött.

Harckocsitemető

Bársony Attila

A sztálingrádi katasztrófa rendkívül súlyos csapást mért a Wehrmacht - és egész Németország - moráljára. Hitler előtt sem lehetett kétséges, hogy az "alsóbbrendű" szovjet hadsereg legyőzheti az ezerévesnek szánt Harmadik Birodalmat. Éppen ezért lázasan keresték a válaszcsapás lehetőségét. Nem kellett sokáig keresgélni.

Megkopott csillagok

Gál József

A belgrádi repülőmúzeum igazából csak a jugoszláv katonai repülés évtizedeire emlékeztet, az idegen felségjelű repülőgépek száma elenyésző. Ez azonban mit sem von le a kiállítás színvonalából. A belgrádi gyűjtemény igazi csemege, minden arra járónak érdemes megnézni.

A múzeum mellett található szabadtéri, de elkerített skanzen, vagy pontosabban "roncstemető" arról tanúskodik, hogy Szerbia sem rendelkezik a légierőre fordítható bővebb anyagi erőforrásokkal. Ezt bizonyítják a tucatszámra rozsdásodó, leállított harcigépek a múzeum melletti füves területen.

Múltidéző - Huszonegy év...

Szepesi József

Az elmúlt év vége felé a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, Fodor Lajos vezérezredes, baráti találkozóra hívta a Magyar Néphadsereg, illetve a Magyar Honvédség jubileumi évfordulóhoz érkezett - korábban fontos vezető beosztásokat betöltött - nyugállományú tábornokait. A meghívottak között volt a 75 éves Stock János altábornagy is, aki 42 évet szolgált a honi légvédelemben és ebből 21 éven át volt különböző megnevezésekkel annak elsőszámú vezetője.

Huszonegy év szolgálat olyan felelős tisztségben mint a honi légvédelem elsőszámú vezetője, példátlanul hosszú idő.

Egy ország légtere és annak védelme - talán nem túlzok ha azt írom - legérzékenyebb területe még viszonylag békés viszonyok között is a honvédelemnek.

Tante Ju

Gulyás Máté

A Junkers repülőgépgyár már az első világháború alatt kísérletezett hullámlemez borítású gépekkel. Az első ilyen utasszállító az egymotoros F-13-as volt a '20-as évek elején.

A Ju 52-es egymotoros prototípusa 1931. február 2-án repült először. Az egyszerű felépítésű, igénytelen konstrukciót három darab 660 lóerős léghűtéses BMW csillagmotorral szerelték fel.