Archívum - 2005. január

A Raptor harcra kész

Kővári László

A Lockheed Martin 2004. október 29-én átadta az USAF számára a Boeinggel közösen fejlesztett és gyártott F/A-22A Raptor 41. példányát, amely már nem tesztelő, illetve kiképzőalakulatokhoz kerül majd, hanem a virginiai Langley légibázis 1. ezredének állományába. Hagyományosan az "FF" farok kódú egység kapja meg elsőként az új vadásztípusokat, és nekik a feladatuk, hogy nemzetközi konfliktus esetén elsőként települjenek át a válsággócok közelében elterülő légibázisokra. 1991-ben az 1. ezred F-15-ösei már három nappal a Kuwait elleni iraki agresszió megkezdése után úton voltak Szaud Arábiába.

Az SD-10 légiharc rakéta

Kővári László

A kínai hadiipar fejlettségi szintje a kilencvenes évek második felére lehetővé tette, hogy belefogjanak az egyik legnagyobb feladatba, az aktív lokátoros, önirányítású légi harci rakéták fejlesztésébe. Addig csak más országokból származó kishatótávú típusok kisebb-nagyobb mértékben továbbfejlesztett másolatai álltak rendelkezésre, és teljesen hiányzott a BVR-kategória, vagyis a látóhatáron túlról indítható fegyverek.

Két legyet egy csapásra

Kővári László

Az "Oroszlánok földje", vagyis Szingapúr mindössze pár szigetből álló, összesen 581 négyzetkilométeres területű városállam a Maláj-félsziget déli csücskénél, a Malaka-szoros bejáratánál. A néhány milliós lakosú kis ország igen fejlett és gazdag, így függetlenségének biztosításához erős és jól felszerelt hadsereg fenntartására képes.

Pillantás a Nagy Fal mögé

Kővári László

A rohamléptekkel fejlődő Kína repülőgépiparának, illetve légierejének színvonaláról kialakítandó képhez egyre nagyobb segítséget nyújt az az örvendetes tény, hogy a régen elszigeteltségben élő országban mára hagyománya lett a nemzetközi repülőgép-kiállításoknak. A külföldi szakértők ma már szabadon megismerkedhetnek a legújabb eredményekkel és a jövő terveivel, beleértve a katonaiakat is.

Figyelő szemek a vietnami égen I.

Gál József

Gondolom, sokak számára ismert az a majmokat ábrázoló szoborcsoport, amelyben a három főemlős sokatmondó eszmei mondanivalójú mozdulatával tudatja a szemlélőkkel, hogy az egyikőjük nem lát, a másik nem hall, míg a harmadikuk nem beszél. Ez a szoboregyüttes mára már klasszikus alkotássá vált. Kérdezhetik, hogyan kerül ez ide, mindennek mi köze van a vietnami háborúhoz? Nos, az amerikaiak a délkelet-ázsiai konfliktus idején - mint bármelyik másik háborúban - látni, hallani, illetve tájékoztatni akartak. Az amerikai légierő (USAF) mindent megtett ezért.

Égi benzinkutak

Gál József

Az emberiség régi vágya volt, hogy vagy kézi, vagy gépi erővel, de a levegőbe emelkedhessen. Később már a repülési idő és távolság megnyújtása lett a cél. Ma pedig csak az emberi tűrőképesség szab határt a levegőben való tartózkodás időtartamának. Mindez csak a légi tüzelőanyag-felvétel technikájának kidolgozásával vált lehetővé. Manapság már elképzelhetetlen légi hadművelet - de akár egy modern légierő is - olyan géptípusok nélkül, amelyek ne lennének képesek a levegőben tüzelőanyagot átadni, illetőleg felvenni. A légi utántöltés fejlődésének érdekes, de rögös útjáról lesz szó az alábbiakban.

Modernizáció a békéért

Robin Polderman

A Balkánt nem véletlenül emlegetik régtől fogva problémás régióként. Elég, ha csak a közelmúlt eseményeit idézzük fel, amikor a Jugoszlávia széthullását követő polgárháború több százezer áldozatot követelt. 1991-ben Macedónia még békésen vált ki, de Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina függetlenné válása már csak háborús cselekmények árán jöhetett létre. A Daytoni-egyezmény 1995. november 21-én történt aláírását követően sem lett sokkal nyugodtabb a helyzet, 1998-tól Szerbia déli tartománya, az albán többségű Koszovó akart függetlenné válni.

DAPEX és VOLCANEX 04

Koen Aerts

Az Ejercito del Aire (EdA) vagyis a spanyol légierő évente ismétlődő legfontosabb hadgyakorlata a DAPEX (Defensa Aérea Peninsula Exercise) tavaly októberben zajlott le, a Baleároktól a Kanári-szigetekig. Az elsődleges cél a harcvezetési struktúra, valamint a repülőalakulatok harckészültségének, hatékonyságának gyakorlati körülmények közötti próbára tétele volt. Az EdA nemcsak EF-18 és Mirage F.1M harci gépeit mobilizálta, hanem szállító- és helikopteres egységeivel is részt vett a feladatok végrehajtásában, az egész Ibériai-félszigeten.

Awacsolni tudni kell

Zord Gábor László

Kétség sem férhet hozzá, hogy a NATO tagországai közti együttműködés egyik legismertebb szimbóluma a Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (AWACS) program, illetve annak jellegzetes, "radartányéros" E-3A repülőgéptípusa. Magyarország hosszas előkészítés után 2005-ben befejezi csatlakozási tárgyalásait az illetékes szervezettel (NAPMO), és előreláthatólag 2006. január 1-jével csatlakozik hozzá.

A Mókus visszatért

Stefan Degraef és Edwin Borremans

Napjainkban a világ légierőiben folyamatos törekvés tapasztalható a minél gazdaságosabb struktúra kialakítására, illetve fenntartására, összhangban az egyre korszerűbb eszközök bevezetésével. Sok nosztalgiát kiváltó repülőgép-típus vált elavulttá vagy helyettesíthetővé, amelyek többségét már selejtezték. Közülük néhány szinte azonnal magánkézbe került, és tovább repül, lelkes rajongóinak köszönhetően.

Az utolsó felvonás

Horváth Zoltán

1945. január 1-jén, 9 óra 20 perckor Johnnie Johnson, a RAF alezredese a zsúfoltság miatt kissé aggódva nézett körül a Brüsszel melletti Evere reptéren. A levegő kristálytiszta volt. Mialatt a 127. ezred 40 Spitfire-je bevetésre várva sorakozott a hótól megtisztított állóhelyeken, a 416. század 12 gépe éppen a startra gurult. A szokásos napirendtől csak annyi eltérés volt, hogy a reggeli őrjárat, a betont borító jégkéreg miatt igencsak megkésve, negyed órája tudott felszállni. De emiatt fájt a feje a legkevésbé, mert újév napján semmiféle incidensre nem számított. A következő pillanatban mégis lángba borult a világ körülötte. A felszálláshoz készülődő gépeket másodpercek alatt robbanások tépték ízekre. Aztán következtek az egymás mellé állított vadászbombázók. Két tucatból pár perc múlva már csak füstölgő roncsok maradtak. A váratlan katasztrófa azonban nem elemi csapás következménye volt. Azt mélyrepülésben támadó német vadászgépek okozták fedélzeti fegyvereikkel. Az alezredest és bajtársait - akárcsak a 17 másik, előretolt szövetséges reptéren tartózkodókat - megdöbbentette a végét járó Luftwaffe feltámadása.

A végső leszállópálya

Jánkfalvi Zoltán

A Pest megyei település határában, gyönyörűen rendben tartott környezetben található, a Brit Nemzetközösségi Hadisírokat Gondozó Bizottság tulajdonában lévő temető, melyben azokat a brit és lengyel repülőket temették el, akik a hazánk feletti 1944-es légi hadműveletek során vesztették életüket.

Robbanó babák, töltőtollak

Dr. Pataky Iván

A szövetséges légierők első bombatámadásait követően, 1944 áprilisában, májusában a magyar sajtóban egymást érték a cikkek, amelyekben beszámoltak arról, hogy az angol-amerikai repülőgépek robbanó töltőtollakat, babákat és más játékszereket dobáltak le magyar földre, átrepülésük során. Megírták, hogy a gyerekekre mért csapásokkal akarják aláásni a lakosság erkölcsi állóképességét, szilárdságát. A hatást fokozandó a német megszállók irányította magyar propagandagépezet még egy megrázó plakáttal sokkolta a bombázások által amúgy is meggyötört lakosságot. Emlékeim szerint egy robbanás által letépett kézfejű kislány meggyötört, rettenetes rémületet kifejező arca tekintett ránk a plakátról. Kinek ártottam? Úgy rémlik, ez a felirat volt a képen.

Albán ambíciók

Robin Polderman

A kommunista rendszer bukását követően a kilencvenes évek elejétől a kis balkáni állam többször volt a média érdeklődésének középpontjában. A zavargások következtében 1992-ben, majd 1997-ben a hadsereg eszközállománya alaposan megcsappant, miután a fegyverraktárakat kifosztotta a lakosság. 1999-ben a Koszovó-krízis, később a NATO Jugoszlávia elleni akciója albánok ezreit kényszerítette arra, hogy az anyaországba távozzanak, amire azonban Albánia nem volt felkészülve.

A Bárányfelhő hadművelet

Tamás Gábor őrnagy

Akár viccnek is tűnhet az olvasó számára a fenti cím, de ez a valóság. A "Haladó kormányzás" nemzetközi konferencia komplex biztosításának részeként a Honvédelmi Minisztérium vezérkari főnöke elrendelte a légvédelmi erők nemzeti alárendeltségű készenléti szolgálatát. A 12. légvédelmi rakétadandárnak több mint 200 hivatásos és szerződéses katonája vett részt a rendezvény légterének biztosításán a 2004. X. 14-X. 15. közötti időszakban. A légvédelmi rakéták orrkúpjai szó szerint a Somogyi-dombságra ereszkedő felhőket karcolták.

A budapesti csata

Ravasz István alezredes

A 4. gárda- és 46. hadsereg támadása nyomán karácsonyra elesett a Margit-vonal keleti szektora. 25-én a 10/46. gárdalövészhadtest Szentendrénél nyugatról kijutott a Dunához, másnap a 4. gárdahadsereg és a 18. önálló harckocsihadtest (nem azonos a későbbiekben többször említett 18. önálló lövészhadtesttel) elfoglalta Esztergomot. A 46. hadsereg Buda körül kialakította a belső, a 4. gárdahadsereg a külső gyűrűt. A Csepel-sziget legnagyobb része ekkor már szovjet kézen volt. A pesti oldalon, a főerőivel Párkány irányába támadó 7. gárdahadsereg átkelt a Szentendrei-szigetre, és csaknem teljesen elfoglalta azt. A pesti hídfőt védő csapatok a Margit-vonal áttörésének hírére december végére visszavonultak az Attila-vonal harmadik, legbelső védőövébe.

Az éjszakai vadászok

Zsig Zoltán

A Black Hawk Down című film kapcsán került szóba ez a speciális repülőalakulat. Az ezred elsődleges feladata a US Army különleges hadműveleteinek támogatása. Az igény egy ilyen jellegű egységre a sikertelen iráni túszmentő akció után merült fel. Akkor a hadsereg nem rendelkezett különleges hadműveleti helikopterkapacitással, és ezért a haditengerészet speciális RH-53 gépeit kellett igénybe vennie. A kényszerűségből összfegyvernemivé vált akció is egyik oka volt a kudarcnak.

Északi fény

Kárpáti Endre

A skandináv államok hadtörténete meglehetősen változatosan alakult a huszadik században. Míg Norvégia 1940-ben német megszállás alá került, majd a háború után a NATO tagja lett, a függetlenségét mindössze 1917-ben megszerző Finnország a második világháborúban a Szovjetunió és Németország ellen is harcolt, majd a háború után igyekezett a két nagyhatalmi tömb között lavírozni, Svédország pedig végig megőrizte semleges státusát. Történetük változatos alakulásából eredően a három ország haditechnikai múzeumai számos érdekességgel rendelkeznek - ezúttal a két utóbbi ország kiállításaiból igyekszünk ízelítőt adni.