Archívum - 2006. Február

Az R-4 légiharc-rakéta

Kővári László

Az ötvenes években a Szovjetunió Urálon túli területei szinte védtelenek voltak. Az Északi-sark felől érkező ellenséges bombázók felderítéséhez és megsemmisítéséhez még összefüggő radarrendszer sem állt rendelkezésre. Mivel egy atomháború esetén az USAF nehézbombázói a legrövidebb úton északi irányból közelítették volna meg a szovjet távol-keleti célpontokat, meg kellett oldani a védekezést.

MiG-29K, a vörös Hornet

Kővári László

A nyolcvanas évek elején még szolgálatba sem állt az első szovjet negyedik generációs vadászgép, a MiG-29-es, máris döntés született arról, hogy ki kell fejleszteni a típus repülőgép-hordozó fedélzetéről bevethető változatát is. A szovjet haditengerészetnek ugyanis akkoriban csak a függőleges fel- és leszállásra képes Jak-38-asa volt, ám ennek képességei nem voltak kielégítőek. Mindenképpen szükség volt egy olyan nagy teljesítményű és korszerű típusra, amely képes a flotta légvédelmének biztosítására, emellett alkalmas az ellenséges hajók vagy parti létesítmények elleni harcra is.

A MiG-29-es tervezőit ez hatalmas feladat elé állította, hiszen a gépet eredetileg egyfeladatúnak szánták. A fejlesztés sikertelenül zárult, legalábbis abból a szempontból, hogy végül a haditengerészet vezetői a konkurens Szuhoj tervezőiroda Szu-33-asát választották.

Az Ászok Ásza

Kővári László

Talán furcsa, de a negyedik harcigép-generáció legsikeresebb típusának még mindig van olyan változata, amelyről részletesebben nem esett szó magazinunkban. Ennek az az oka, hogy az izraeli kivitelezésben korszerűsített gép eddig nem állt szolgálatba, de a közeljövőben lehet, hogy erre mégis sor kerül. Tavaly ősszel ugyanis felröppent annak híre, hogy keleti szomszédunk és NATO-szövetségesünk, Románia használt izraeli F-16A/B gépeket állít hadrendbe, mégpedig "több tucatot", s ez legalább 24-et jelent. A hírt a román hivatalos szervek azonnal cáfolták, hiszen formálisan még nem írták ki a tendert, annyit azonban elismertek, hogy tárgyalások folynak. Idetartozó háttér-információ, hogy az USA kormánya már hozzájárulását adta az esetleges szerződéskötéshez, hiszen amerikai eredetű fegyverek harmadik fél részére való továbbadásához engedély szükséges. A Lockheed-Martin ugyancsak tud róla, mindez arra utal, hogy nemcsak előzetes puhatolózó tárgyalások folynak a román és az izraeli fél között, hanem nagyon is konkrét az ügy.

Aeronavale

Vim Das és Kees Otten

Európa egyik legsokoldalúbb haditengerészeti légiereje a francia Aeronavale, amely folyamatos erőfeszítéssel igyekszik a régóta meglévő magas színvonal fenntartására. Állományukban megtalálhatók a vadász-, vadászbombázó, tengeri járőr, tengeralattjáró-elhárító és egyéb speciális, pl. légtérellenőrző feladatra optimalizált típusok.

A leszálló Sárkányok földje

D. Nouwen és

Koen Aerts

2005 végén lezárult egy újabb korszak a katonai repülés történetében, miután nyugdíjazták a világon utolsóként még aktív szolgálatot ellátó Saab Draken vadászgépeket.

Ausztria légierejének hajózó- és műszaki állománya egyszerre szomorú és vidám, mivel a régi kedvelt típustól való kényszerű megválást követően végre a legmodernebbek közé tartozó harci gépeik lesznek.

Mentőangyalváltás

Trautmann Balázs

A harci kutató-mentő helikopterek aránylag kis médiafigyelmet kapnak. Az ellenséges területről a lelőtt pilótákat vagy más, saját vagy szövetséges katonákat kiemelő különleges feladatú és felszerelésű repülőeszközök tevékenysége utoljára talán akkor kapott nagyobb visszhangot (és egy Time-címlapot is), amikor az F-16C Fighting Falconjából katapultált Scott O'Grady kapitányt menekítették ki a volt Jugoszlávia területéről 1995. június 8-án.

A Norad-procedúra

Stefan Degraef és Edvin Borremans

A második világháború óta a legnagyobb változás előtt áll Kanada légiereje. Évtizedeken keresztül Nyugat-Európa megvédése volt a fő feladat, így a Német Szövetségi Köztársaságban többszázadnyi harci repülőgépet állomásoztattak.

A hidegháború megszűnése a katonai költségvetés visszafogására ösztönözte a nyugati országokat, köztük Kanadát is. A Canadian Armed Forces, ezen belül a légierő is elérte a "kritikus tömeget", szervezete elavult, gazdaságtalan, gyakorlott állománya az elvándorlás miatt csökken, gépállománya elöregedett.

Helikopterhordozók II.

Zsig Zoltán

Az Egyesült Államok haditengerészetében még a régebbi, Tarawa-osztályú helikopterhordozó hajók is szolgálatban vannak. Ezeknek a hajóegységeknek is a partra szálló hadműveletek támogatása a feladata a fedélzetén lévő különböző helikopterekkel és a Harrier repülőgépekkel.

A kőszívű ember

Horváth Zoltán

"A háborúban a legnehezebb dolog az olyan felsőbb parancsnokok megtalálása volt, akik ahhoz is megfelelően viszonyultak, hogy amennyiben a cél megérte az áldozathozatalt, nem törődtek az emberveszteséggel" - nyilatkozta az I. világháború után Hugh Montague Trenchard. A hercegi famíliából származó tiszt - akárcsak Douhet - figyelemre méltóan korán felfogta a légi hadviselés lényegét. Viszont, ellentétben az intellektuális olasszal, az ízig-vérig angol arisztokratát nem az ösztönös ráérzés vezette, hanem háborús tapasztalatain nyugvó gyakorlatias gondolkodása.

Ingabombázás II.

Jánkfalvi Zoltán

A cikk első részéből világosan kiderült, hogy a hadműveletek megszervezésének és beindításának elsődlegesen propagandisztikus okai voltak. Célja volt a felhőtlen amerikai-szovjet "szövetségesi" viszony szimbolizálása és a világ előtti bemutatása. Nagyon sokan tisztában voltak vele, hogy ez csak a felszín, és a mélyben óriási ellentétek húzódnak a két világhatalom között. Mindezek ellenére a közös légi hadműveletek tovább folytatódtak.

A brit idegenlégiós

Horváth Zoltán

A RAF Canberra PR. 9-es jelzésű stratégiai felderítőgépei közül az utolsókat 2005 júliusában vonták ki. A típus a vártnál lényegesen hosszabb ideig - 55 évig - állt szolgálatban, és összesen 15 ország légiereje rendszeresítette. Az USAF már 1951-ben feliratkozott a megrendelők közé. A repülőgépgyártókat nemcsak odahaza, hanem világszerte is sokkolta ez a meglepetésszerű döntés, hiszen az Egyesült Államokban az I. világháború befejezése óta nem építettek repülőeszközt külföldi eredetű tervek alapján.

Fallúdzsa

Zsig Zoltán

Az iraki város félelmetes hírnévre tett szert az utóbbi két évben.

Az ország 2003-as megszállása óta itt érték a legnagyobb veszteségek az amerikai haderőt. A felkelési mozgalomhoz külföldről érkezett önkéntesek és terroristák is csatlakoztak. A sűrűn lakott települést megfelelő búvóhelyül szolgált, s jelentős támogatást is élveztek itt. Ráadásul véres és barbár terrorcselekményeikkel sokkolták a megszálló erők katonáit, Irak békés lakosságát és az egész világot. Sokáig úgy tűnt, hogy a szövetséges katonák nem merik megtámadni az ellenállási gócpontot, mivel tartottak a nagy saját és polgári veszteségtől.

Ich bin Ancsa

Kárpáti Endre

Németország nem az igazán jó repülőmúzeumairól híres. Itt található ugyan a müncheni Deutsches Museum kitűnő kiállítása, azonban a többi nagy gyűjtemény megtekintése után a látogatónak minden oka megvan arra, hogy kissé félve induljon el Hermeskeilbe, a Junior család magánmúzeumához.

Csillaghajósok mentőöve

Schuminszky Nándor

Minden kozmikus utazás számos veszélyt rejt magában. A földi szimulációs kísérletek során fény derült lényegében minden olyan veszélyre, amely a kozmoszba kijutó emberre leselkedik. A szerzett tapasztalatok birtokában ezek mindegyikére felkészítették az űrhajósokat, hogy legalább az előre látható veszélyekre számítva azokkal szemben védelmet nyújtsanak.

Pályamódosítás

Szepesi József

Szabó János professzor úr még a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, amikor a HM társadalmi kapcsolatok főosztálya által összehívott tanácskozáson megismertem. A nevén és a tisztségén kívül semmit nem tudtam róla. Egy kisebb vita is kialakult közöttünk, ugyanis javasoltam, hogy alkalmanként hallgassák meg az összehívott társadalmi szervezetek képviselőit a honvédelem ügyével szorosan összefüggő kérdésekről. A következő alkalom, amely az érdeklődésemet felkeltette, s amelynek eredménye ez az interjú, a légierő-parancsnokság 2005-re tervezett feladatait bemutató konferencia volt. Ugyanis befejezésül Óvári Gyula professzor, repülőmérnök-ezredes tartott figyelmet keltő, ugyanakkor számtalan ok miatt keserédes hangvételű előadást a magyar repülőszakember-képzés helyzetéről. Annak slusszpoénjaként nevesítette a pozitív póluson Szabó János professzort. Ekkor vált ismertté számomra, hogy Szabó Jánost is a szolnoki Kilián György Repülőműszaki Főiskola bocsátotta szárnyra, adta meg számára a tudomány meghódításához szükséges alapot. A párhuzamok jogán - ez esetben nem szorosan értendő - sikerült a közelébe kerülni. Hogy mi itt a párhuzam?

Hát a "genius loci", a hely szelleme.

A Disznó-öböl hőse

Kovács János

A makett valamikor a kilencvenes évek első felében látott napvilágot. Vésett panelvonalak, középszerű minőség jellemzi, két világosszürke öntőkereten és egy átlátszón, amely a kabintetőt tartalmazza. Összesen 60 alkatrészből építhetjük meg ennek a szép vonalú, erőt sugárzó repülőgépnek a kicsinyített mását. Az építés során csupán oldal- és felülnézeti rajzok és egy röntgenrajz volt segítségemre. Ezekkel összemérve a kit hűen adja vissza a gép eredeti formáját. Nem terveztem semmilyen nagyobb feljavítást vagy beavatkozást a maketten, azt egyenesen dobozból akartam megépíteni. Pár szóban az összeállítási rajzról: aki épített már Hobbycraft makettet, az hozzászokott a rajzhoz; aki nem, annak először talán a Móricka-ábra kifejezés jut eszébe. Tanulmányozására érdemes a megszokottnál több időt fordítani. (Valószínűleg nem makettezik, aki rajzolta.)