Archívum - 2010. április

Falkavadászat

2009 szeptemberében a belgiumi Kleine Brogel légibázison megszervezett NATO Tiger Meeten első alkalommal vettek részt a cseh és a magyar JAS-39-es Gripen vadászgépek. Magáról a gyakorlatról már számos írás született, de a "Griffmadarak" szerepléséről csak utólag készült beszámoló, mégpedig a leginkább illetékes, az egyik részt vevő cseh pilóta elmondása alapján.

Pénzt vagy időhúzást?

Kővári László

Többéves késést követően 2009. december 11-én végre a levegőbe emelkedhetett az Airbus A400M katonai teherszállító MSN001 jelzésű első prototípusa.

Égi játszótér

Trautmann Balázs

Első látásra nem tűnhet igazán izgalmasnak a kérdés: ki irányítsa az amerikai haderő pilóta nélküli felderítő repülőgépeit? A légierő vagy a hadsereg személyzete üldögéljen a légkondicionált vezérlőhelyiségekben?

A Bőrnyakúak légiereje

Zsig Zoltán

Az Egyesült Államok tengerészgyalogsága több szempontból is igazán egyedülálló haderőnem. Akár önállóan is képesek végrehajtani nagyobb hadműveleteket, a szárazföldi harcot ennek során saját repülőalakulatok támogathatják. Ehhez több mint 1200 repülőeszköz áll rendelkezésre, melyek közt a hadászati bombázókon kívül minden kategória megtalálható.

Ha egyszer egy üzlet beindul

Kővári László

2010 februárjában a Heli Expo kiállításon jelentették be, hogy egy mifelénk kevéssé ismert típus, az amerikai S-92/H-92-es helikopter üzemben lévő példányai összesítve elérték a 200 ezer repült órát. Ez önmagában nem sokat jelent, de másként fest a dolog, ha figyelembe vesszük azt, hogy eddig csak 105 példányt adtak át a megrendelőknek, és a helikopter sorozatgyártása 2004 végén kezdődött, így már igencsak tiszteletet parancsoló adat a 200 ezer óra.

A csendes amerikai

Zsig Zoltán

A vietnami háború idején különleges hadműveletek végrehajtására kifejlesztettek egy olyan helikoptert, amely jóval csendesebb volt minden korábbi típusnál.

A forgószárnyas léte és bevetése nagyon sokáig titokban maradt. Pedig mind a mai napig a Hughes 500P zajszintje a legkisebb a helikopterek között.

A megvalósult álom

Kővári László

Ma sem tudjuk, legenda vagy valóság az, hogy 2200 évvel ezelőtt Syracusa partjainál az ókor legendás tudósa, Arkhimédész tükrök koncentrált alkalmazásával a napfényt egy pontba fókuszálta, és sorra felgyújtotta a római flotta hajóit. A "sugárfegyver", vagyis az irányított energia alkalmazása hadi célokra azóta is csak az álmok kategóriájába tartozott egészen mostanáig.

Fudzsita hadnagy bombája

Horváth Zoltán

1942. szeptember 9-én reggel 6 óra tájban az oregoni erdőőrség ügyeletese a Mount Emily megfigyelőtoronyból egy Csendes-óceán felől közelítő hidroplánt vett észre.

A kicsiny, jelzések nélküli egyfedelű köpködő motorral repült be a szárazföld fölé, és a fenyőfákkal legsűrűbben borított terület felé vette az irányt. Ahogy odaért, két hengert dobott le, és pillanatokon belül vaskos füstoszlop emelkedett az ég felé. A különös jövevény erre megfordult és olyan motordurrogás kíséretében, mint egy ősrégi Ford T kocsi, eltűnt arrafelé, amerről jött.

Múltidézők

Kárpáti Endre

Az EADS konzorcium egyik legnagyobb gyára a bajorországi Manchingban található. Az Eurofightereket gyártó, Tornadókat, Transallokat és E-3-asokat nagyjavító komplexum egyik félreeső zugában apró csarnok fekszik, benne rendkívüli kincsekkel. Az ARANYSAS exkluzív riportját olvashatják a Messerschmitt Hangárból, ahol a legendás tervező néhány napjainkban is aktív oldtimer gépe lakik.

Eltűnt 1945. február 19-én

Magó Károly

64 évvel ezelőtt elhallgattak a fegyverek, és véget ért a II. világháború. Elkezdődött az újjáépítés, a romokból lakóházak, a csataterekből mezőgazdasági területek lettek.

A háború nyomai eltűntek, de a felszín alatt még sok titok vár a kutatókra.

Gyermekbetegségek III.

Varsányi Mihály

Az I-300-as gyártását a Kujbisev városában levő 1. számú, Sztálin nevét viselő repülőgépgyár kapta. Erre az időszakra minden egyéb feladat alól, még a Tu-2-es bombázók gyártása alól is, mentesítették őket. Segítségül a Mikojan tervezőirodából 25 magasan képzett szakember érkezett az üzembe a főkonstruktőr helyettesének, A. G. Brunovnak a vezetésével.

Hogy mások élhessenek... IV.

Serflek Szabolcs

"So that others may live - Hogy mások élhessenek."

Ez a jelmondatuk az amerikai kutató-mentő alakulatoknak.

A Sandy hívójelű A-1 Skyraider repülőgépeknek a "titkos" laoszi háborúban is rengeteg dolguk akadt. Az alábbiakban közreadunk néhány megtörtént esetet, amelyből kiviláglik, hogy bár az amerikai hadigépezet messze nem volt tökéletes, de az egyes pilóták hősiessége sokszor ezeket a hiányosságokat is pótolni tudta.

Párductól a Delfinig I.

Szepesi József

A magyar katonai repülés jelenlegi - zsugorított - vagy miniállapota láttán sokakban felidéződik az 1951-1954 között a "hidegháború" fenyegető időszaka, amely során a "Nagy Testvér" elrendelte számunkra a négy hadosztályos armada felállítását, amelyet, tetszik, nem tetszik, el kellett fogadnunk. Akkor is, ha azokban az években hazánk még jóformán romokban hevert és a hatalmas "jóvátétel" terhét nyögte.

A japán "Messzer"

Horváth Zoltán

Noha a Ki-61-es sárkánya teljes egészében hazai munka volt, kezdetben a szövetséges pilóták vagy Messerschmitt 109-esnek nézték, vagy valami ismeretlen olasz konstrukciónak. Utóbbi okán adták neki előbb az Antonio, aztán a rövidebb Tony kódnevet. De a Japán Császárság vadásztípusai sorából nemcsak azért lógott ki, mert az egyetlen soros motoros volt közöttük, hanem azért is, mert páncélzata és erős fegyverzete révén először tudta sikerrel felvenni a harcot azokkal az amerikai bombázókötelékekkel, melyek nagy magasságban repültek be anyaországi célpontok megsemmisítésére.

Hazai felszállópályán III.

Varga "Tömör" Imre

A misény indítása után egy-két perccel kapja a felszállási engedélyt a felszállómezőn várakozó géppár, annak függvényében, hogy a misény nagy magasságban vagy a sztratoszférában, esetleg kis magasságban repül.